Bezoek van het VRT journaal
Afgelopen donderdag (4 juli 2019) kwam het VRT journaal een kijkje nemen tijdens het 7 jaar ...
Nieuwsbrief 3xG

De laatste nieuwtjes van de 3xG studie!

Welke stoffen meten we?

Dit wetenschappelijk onderzoek wil een aantal biomerkers opsporen. Een biomerker is een stof in bloed of urine, die een maat is voor de hoeveelheid van een vervuilende stof in ons lichaam. We meten stoffen die reeds lang in onze omgeving aanwezig zijn en zich daardoor hebben opgestapeld in ons leefmilieu, maar ook ‘nieuwe' vervuilende stoffen die kunnen voorkomen in bijvoorbeeld plastics of verzorgingsproducten.

We willen met biomerkers ook de mogelijke vroege effecten van deze vervuiling in het lichaam opsporen. Daarom meten we bijvoorbeeld hormoongehaltes in bloed of informeren we naar eventuele ademhalingsklachten. We willen dus nagaan of iemand die meer in contact komt met een bepaalde vervuilende stof ook meer kans heeft om bepaalde gezondheidseffecten te vertonen, zoals astma en allergie.

Verder doen we ook enkele standaard gezondheidsmetingen zoals vitamine-metingen. Het is mogelijk dat we een aantal effecten meten die geen risico vormen voor de gezondheid van uw baby, maar die toch belangrijk zijn als ze voorkomen bij veel baby's uit de regio. Als het geboortegewicht van uw kindje bijvoorbeeld wat lager is dan het gemiddelde geboortegewicht dan is dat absoluut geen probleem. Als veel baby's uit de regio een lager geboortegewicht hebben dan gemiddeld, dan heeft dit wel een betekenis.

Als we effecten meten en een link vinden met milieu- of levensstijlfactoren, kunnen er maatregelen worden aanbevolen om de kans op latere gezondheidsproblemen te verminderen.

Hier vindt u een overzicht van de gemeten polluenten. Meer gedetailleerde informatie over de polluenten en gezondheidsmetingen vindt u hieronder.

Cadmium  

DDT PAK's Musks

Lood, chroom, nikkel, koper, mangaan en thallium

Hexachlorobenzeen Benzeen         Ftalaten 
Arseen Dioxines  Bisfenol A  Vitamine AVitamine D en Vitamine E 
PCB's Perfluorverbindingen       Triclosan   Apolipoproteïnes 

Meer informatie over de mogelijke gezondheidseffecten vindt u hier :

Astma en allergie

DNA-schade

Hormonen

Nierfunctie

Fijn stof